درگاه پرداخت مورد نظر خود را انتخاب نمائید.
در صورتی استفاده از تلفن همراه یا تبلت پرداخت را با درگاه بانک ملت انجام دهید.
بانک ملت
بانک صادرات
بانک کشاورزی
بانک سپه