درگاه پرداخت مورد نظر خود را انتخاب نمائید.
در صورتی استفاده از تلفن همراه یا تبلت پرداخت را با درگاه بانک ملت انجام دهید.
بانک ملت
بانک صادرات
بانک کشاورزی