سرگرمی و خنده > تصاویر عاشقانه > 

قلب من دوستت دارم ا......

باهات میام نفس نفس،

تو آسمون توی قفس،

از اولشتا آخرش،

دوست دارم همین وبس.


نام: 8673
ایمیل:
سایت: