جذابترین های این بخش

مطالب هم شاخه

آیا میدانستید؟

خدمات

گزارشات

سیستم عامل: Unknown OS Platform
مرورگر شما: Unknown Browser
کشور شما: United States
موقعیت شما: 54.211.225.175

بازدید دیروز: 0
بازدید کننده دیروز: 0
بازدید امروز: 390
بازدید کننده امروز: 190
بازدید کل تا به امروز: 1421496

GPS آنلاین

مسیر یاب آنلاین آسان

تبلیغات

دانلود دفترچه راهنمای مدار سیم کشی برق موتورسیکلت

تبلیغات

دانلود دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری موترسیکلت تریل سوزوکی

تبلیغات

دانلود دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری موترسیکلت هندا

سرگرمی و خنده > اشعار زیبا > 

ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ

ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻗﺼﻪ ﯼ ﯾﮏ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﯿﻢ . ﻣﮕﻪ ﻧﻪ؟
ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻟﯿﻢ ، ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﯽ ﺟﻮﺍﺑﯿﻢ . ﻣﮕﻪ ﻧﻪ؟

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻗﺼﻪ ﯼ ﭘﺮﻏﺼﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ
ﺁﺧﺮﺵ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺘﺎﺑﯿﻢ . ﻣﮕﻪ ﻧﻪ؟

ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﻣﻮﺝ ﺑﻼﻣﯿﺸﮑﻨﻪ ﻭ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺎﺩ
ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﻪﺭﻭ ﺁﺏ ﻣﺜﻞ ﺣﺒﺎﺑﯿﻢ . ﻣﮕﻪ ﻧﻪ؟

ﮐﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻫﻤﯿﻢ ، ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﻏﻤﯿﻢ
ﺩﻭ ﺗﺎ ﻋﮑﺴﯿﻢ ﻭﺑﻪ ﺯﻧﺪﻭﻥ ﯾﻪ ﻗﺎﺑﯿﻢ . ﻣﮕﻪ ﻧﻪ؟

ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺍﺑﺮﻣﺤﺒﺖ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺧﺸﮑﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﯼ ﺁﺑﯿﻢ . ﻣﮕﻪ ﻧﻪ ؟

ﮐﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ
ﻣﺎ ﺩﻭ ﺗﺎﭘﻨﺠﺮﻩ ﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺑﯿﻢ . ﻣﮕﻪ ﻧﻪ . ﻣﮕﻪ نه .

ﺑﯿﮋﻥ ﺳﻤﻨﺪﺭ


نام: 1259
ایمیل:
سایت: